Skuteczny Lider

Program stworzony dla przedsiębiorców, właścicieli firm, zarządów i kadry menedżerskiej średniego oraz najwyższego poziomu. Wszędzie tam, gdzie wymagana jest jasna, wspólna wizja organizacji, klarowne zdefiniowanie  jej celów, oraz pełna integracja zespołu menedżerskiego. Skuteczny Lider

Ludzie są mądrzejsi niż myślisz – daj im szansę sprawdzenia się.

Cele programu:

 • zwiększenie efektywności dzięki przejściu z pracy w biznesie do pracy nad biznesem,
 • poprawa efektywności wykorzystania czasu poprzez wdrożenie priorytetów
 • poprawa efektywności zespołu w wyniku lepszej komunikacji,
 • zbudowanie własnych oraz pracowniczych postaw wspierających osiąganie ponadprzeciętnych rezultatów.

 

Efekty programu:

 • ujednolicona, wspólna dla zarządu i klarowna wizja przyszłości firmy (cele firmy i wynikające z nich cele poszczególnych osób)
 • umiejętność komunikowania jej pracownikom (zrozumienie i utożsamienie się ludzi z celami)
 • zrozumienie istoty ról oraz rezultatów na poszczególnych stanowiskach (jaki jest wkład poszczególnych osób w całość oraz co muszę zrobić aby realizować cele moje i organizacji)
 • zwiększenie zaangażowania pracowników (bezpośrednie przełożenie na rentowność biznesu)
 • zwielokrotnienie efektów dzięki skupianiu się na rzeczach ważnych i eliminacji nieistotnych
 • sprawniejsze (skuteczne a nie tylko pozorne) oddelegowane zadań i odpowiedzialności,

Zakres tematyczny:

 • planowanie ambitnych celów i ich realizacja z zespołem
 • wizja organizacji za 3,5 i 10 lat oraz misja, która zaprowadzi zespół do tej przyszłości
 • wiarygodność, zaufanie i szacunek – trójca prawdziwego lidera
 • motywowanie ludzi a ich zaangażowanie
 • poziomy delegowania
 • delegowanie uprawnień i odpowiedzialności
 • budowanie autonomicznych zespołów
 • rozwój osobisty i pracowników
 • najpierw rzeczy najważniejsze, czyli priorytety w działaniu
 • lider 360 – spójność we wszystkich obszarach życia
 • komunikacja zorientowana na rezultat

Formuła:

Praca metodami coachingu, interaktywne sesje w grupie oraz indywidualne sesje coachingowe, poprzedzone analizą oraz określeniem precyzyjnych celów, jakie mają zostać osiągnięte w wyniku programu.