5 powodów, dlaczego delegowanie zadań jest straszniejsze niż kontrola ZUS.

5 powodów, dlaczego delegowanie zadań jest straszniejsze niż kontrola ZUS.

Kontrola z ZUS, KONTROLA Z ZUS! Koszmar nawiedzający niektórych z przedsiębiorców potrafi obudzić w środku nocy. Jednak sporej części menadżerów sen z powiek spędza zupełnie inna, okazuje się dużo straszniejsza, bo codzienna rzecz: delegowanie zadań. Spotykam się w mojej pracy z szefami, którzy woleliby spotkanie z najstraszniejszym urzędnikiem niż przekazanie części swoich uprawnień pracownikom. Dlaczego tak nie lubimy spraw związanych z delegowaniem?

O to kilka powodów:

1. Nie mam czasu aby się przygotować
(nawet do zapowiedzianej kontroli?)

Brak czasu jest powszechną wymówką. Nawet do kontroli urzędników, jeśli się przygotujesz, możesz spokojnie przez nią przejść. Wielu szefów zaniedbuje (w natłoku swoich pilnych i ważnych obowiązków) wygospodarowanie czasu, niezbędnego do skutecznego delegowania zadań. Spotykam przedsiębiorców, którzy unikają przekazania spraw swoim pracownikom, ponieważ zbudowali w sobie przekonanie, że nikt nie wykona swojej pracy dobrze. Jednak, by to zmienić, potrzebny jest czas. Konieczne jest przemyślenie i zaplanowanie przekazania zadań. Wsparcie i wytłumaczenie jakich efektów się spodziewasz, co jest priorytetem oraz jakie są kryteria wykonania zadań.

Zaplanuj czas niezbędny na przygotowanie procesu delegowania oraz na sam proces wdrożenia osoby w nowe obowiązki. Ustal harmonogram poszczególnych kroków. Pokaż swoim zainteresowaniem i obecnością oraz wsparciem, że oprócz samego efektu z zadania, człowiek jest dla Ciebie równie ważny. Dawaj informację zwrotną, ponieważ ludzie chcą wiedzieć, czy dobrze wykonują swoja pracę. Jest to bardzo ważne na co dzień, a szczególnie przy wdrażaniu w nowe zakresy obowiązków. Miej czas dla swoich pracowników, a wynagrodzą Ciebie uwolnieniem Twojego czasu już w niedalekiej przyszłości. Unikaj także delegowania na szybko, które najczęściej jest przyczyną niepowodzeń.

2. Nie do końca rozumiem proces
(życie jest jak przepisy: zagmatwane)

Korzystasz z pomocy księgowych i różnych specjalistów, którzy znają się na przepisach i potrafią rozmawiać z urzędnikami. Nie znasz się na ich pracy i nie chcesz brać na głowę dodatkowych obciążeń w dziedzinie, którą najchętniej byś pominął i zapomniał. Ktoś przypomina Tobie o konieczności dostarczenia danych czy dokumentów, ewentualnie o złożeniu podpisu w stosownym miejscu. To działa i dla większości firm się sprawdza. To jest pewien proces, na który w dość niewielkim stopniu masz wpływ.

Pewnego razu analizując u mojego klienta działy firmy pod kątem ich efektywności, doszliśmy do wniosku, że najsprawniejszy, najlepiej poukładany i przy tym najbardziej samodzielny jest dział księgowości. Panie mają z góry narzucone procedury, terminy oraz sposoby przygotowania informacji (deklaracje). Wyznacza to rytm ich pracy i rozciąga się także na wszystkich współpracujących z nimi w organizacji. Z delegowaniem jest podobnie. Najczęściej nie wychodzi tak, jakbyśmy sobie życzyli, ponieważ nie stworzyliśmy w firmie procedur, nie trzymamy się terminów oraz nie mamy jasnych form przekazania informacji. Często procesy współpracy i komunikacji w organizacji są tak zagmatwane, że mało kto jest w stanie się w tym połapać.

Zacznij drobnymi krokami. Określ główne procesy, jakie zachodzą w twojej organizacji. Przyjrzyj się, jaki obieg informacji powinien im towarzyszyć, aby mogły dziać się sprawnie. Zaproś uczestników procesów do wspólnego opracowania procedur i zasad współpracy. Określcie Wasze wewnętrzne standardy jakości, których chcecie się trzymać. Trzymaj się także zasady Pareto – 80/20. Niech praca nad poprawą organizacji i delegowania zadań obejmie 20% najistotniejszych procesów, które mają wpływ na 80% rezultatów. Reszta może ułoży się sama. A nawet jeśli nie, to spraw, aby 80% pracy odbywało się w ramach rutynowych reguł, co uwolni wystarczająco dużo zasobów i czasu, by tym niepokornym 20% lepiej się przyjrzeć.

3. Jak przychodzi co do czego, to ten człowiek jest jakiś dziwny
(czy oni wszyscy są z innej planety?)

ZUSNadszedł czas przekazać zadanie. Pracownik siada niepewnie na krześle w twoim gabinecie. Ty mówisz, on przytakuje. Słucha, ale nie słyszy. Jesteś głęboko przekonany, że przekazałeś wszystko jasno i w pełni. On, wychodząc, zapewniał, że zrozumiał. I co? Znów efekt, jakbyś rozmawiał z kosmitą, któremu wbudowano niewyłączalną funkcję przytakiwania, niezależnie od sytuacji i poziomu zrozumienia. Komunikacja jest sztuką. Można ją rozwijać i ulepszać swoje kompetencje w tym zakresie.  Podejmij się lepiej rozumieć drugiego człowieka, przynajmniej na tyle, abyś potrafił do niego dotrzeć z przekazem. Skuteczna komunikacja bowiem, to taka, która doprowadza, że rzeczy się wydarzają. Warto poświęcić czas i wysiłek w rozwijanie swoich zdolności w tym zakresie, ponieważ zawsze owocuje to lepszym zrozumieniem, prowadzącym do lepszych efektów.

Przyglądaj się i analizuj, jak się komunikujesz. Opracuj sobie formularze bądź chcecklisty, aby nie umykały żadne istotne dane, informacje czy ustalenia podczas delegowania i rozliczania. Proś o informację zwrotną. Nie znam lepszej metody, niż poprosić rozmówcę, by po tym, jak przekażesz zadanie, rozmówca powiedział swoimi słowami, co zamierza zrobić. To jest świetny test na zrozumienie i okazja na doprecyzowanie oraz odnotowanie przez Ciebie, jakich kroków i działań możesz się spodziewać po wykonawcy zadania. Jeśli czujesz, że doprowadzą do oczekiwanego rezultatu – to super, właśnie o to chodziło. Jeśli nie, to jest najwłaściwszy czas, by skorygować pracownika.

4. Brakuje danych i punktu odniesienia
(no tak, ale jak powinno to wyglądać prawidłowo?)

Najbardziej cierpią szefowie, którzy niemieli okazji uczyć się od dobrych komunikatorów i skutecznie delegujących menadżerów. Brak wzorów, punktów odniesienia wprowadza chaos i komplikuje życie. Nie każdy potrafi skrupulatnie ćwiczyć metodą prób i błędów oraz za każdym razem świadomie wyciągać wnioski. To tak, jak z szeregiem różnorodnych interpretacji przepisów i totalną ich dowolnością po stronie urzędu. Okraszonych brakiem precedensu w polskim prawie, który raz uznany w jednym przypadku, miałby moc w odniesieniu do kolejnych, podobnych spraw.

Stwórz zbiór reguł i zasad. Oprzyj się na Twoich wartościach oraz podpatrz u mentorów i autorytetów, jak oni to robią. Wdrażaj krok po kroku, testuj i wyciągaj wnioski. Jest to długi proces, ale droga na skróty nie prowadzi do sukcesu. Skorzystaj z doświadczeń ludzi, którzy rozprawili się z problemami, przed którymi sam wciąż stoisz. Umów się na spotkanie z innym przedsiębiorcom czy menadżerem i zapytaj jak on to zrobił. Podejmij współpracę z coachem, który pomoże spojrzeć na sprawę z różnych perspektyw i ułożyć najefektywniejszy plan działania.

5. Za mało rozliczam z przekazanych zadań
(zupełnie jak z wyliczeniem przyszłej emerytury)

Dostajesz od czasu do czasu dziwne zestawienia z wyliczeniami składek, wpłat, niedopłat oraz przewidywanymi wysokościami przyszłych świadczeń. Zupełnie jak wróżenie z kart, zapewne myślisz sobie. Tym bardziej, im więcej Twojej aktywności zawodowej wiązało się z prowadzeniem firmy niż zatrudnieniem. ZUS też dopiero od niedawna (stosunkowo) zabrał się do rozliczania z wykonanych zadań: wpłaconych i należnych składek oraz wartości zgromadzonych funduszy. Porównuj konto emerytalne do polisy w prywatnej firmie. Tak samo można porównać nieskuteczne lub brak rozliczania z przekazanych zadań u słabo delegującego menadżera do wysoce efektywnego lidera, kierującego pracą setek czy tysięcy osób. Byłem świadkiem zdarzenia, jak szef firmy polecił swoim pracownikom przygotowanie specjalnego opracowania. Wiązało się to z przygotowywaniem do wdrożenia wewnętrznych procedur i standardów. Każdy zadeklarował czas, do kiedy przygotuje i przedstawi przełożonemu efekt swojej pracy. Termin nadszedł i wszyscy dostarczyli swoje raporty. Sukces, można by rzec, gdyby nie drobny szczegół. Szef nie znalazł czasu na przejrzenie dostarczonych dokumentów. Przez trzy tygodnie ich nie otwierał. Ludzie dawno już zapomnieli o zadaniu, gdy na ich skrzynkach mailowych pojawiły się komentarze i wnioski z poprawkami. Jeśli blisko miesiąc zajęło dyrektorowi zajrzenie do otrzymanych dokumentów, to czy to było coś ważnego? Przecież jeśli czegoś potrzebuje, tak naprawdę, to dzwoni i ciśnie aż do skutku na następny dzień. Najpóźniej. Gdyby to była sytuacja incydentalna, nie miało by to aż tak istotnej wagi, jak fakt, że takie podejście się powtarza nieustająco. Jest to model powszechny, kiedy dajemy do zrozumienia (niechcący), że zlecona praca nie jest aż tak ważna. W ten sposób wychowujemy ludzi. Nie możemy mieć zatem pretensji, że tak, a nie inaczej odnoszą się do innych przekazywanych im zadań.

Kiedy delegujesz cokolwiek, zarezerwuj sobie czas na przyjęcie i odbiór rezultatów pracy innych osób. Przygotuj także stosowne mierniki. Dobre, to takie, które pokażą wykonawcy, jak sobie radzi z zadaniem i na jakim etapie się znajduje. Tobie, pozwolą ocenić wykonanie zadania a nie wykonawcę. Nieodzownym elementem kluczowym w procesie każdego delegowania, jest precyzyjne określenie oczekiwanego rezultatu. Czy osoby, którym przekazujesz zadania dokładnie wiedzą i rozumieją, co ma być efektem ich pracy? Wyeliminuj skupianie się na tym, jak ma być czy jest wykonywana praca. Określ standardy jakościowe, które będą pomocne na każdym stanowisku i etapie działania, ale traktuj je jak wytyczne, jak ramy czy punkty odniesienia a nie dogmaty. W każdej branży, w każdej specyficznej sytuacja sam będziesz najlepiej wiedział, jakie parametry wymagają ścisłego ustalenia, jakie mogą pozostać do mniej lub bardziej swobodnej decyzji pracowników. Niemniej dawaj ludziom maksimum autonomii na jaką można im pozwolić w ich konkretnej roli, przy danych doświadczeniu i kompetencjach.
W opracowaniu kluczowych elementów i poprawieniu procesu delegowania nieoceniona będzie pomoc business&leadership coacha. Jeśli sam był lub jest przedsiębiorcą, ma doświadczenia z kierowaniem ludźmi albo był lub jest liderem organizacji, z pewnością będzie w stanie wspomóc Ciebie na drodze do poprawy skuteczności delegowania w Twojej organizacji.

Czytaj także:

[su_posts template=”templates/teaser-loop.php” posts_per_page=”5″ tax_term=”6,7,8″ tax_operator=”0″ order=”desc” orderby=”rand” ignore_sticky_posts=”yes”][su_posts template=”templates/teaser-loop.php” posts_per_page=”5″ tax_term=”6,7,8″ tax_operator=”0″ order=”desc” ignore_sticky_posts=”yes”][/su_posts]

o autorze

Piotr Mazurowski administrator

Business developer | coach | autor

Comments Are Closed!!!