Czy Twoja Firma konsekwentnie dąży do samozagłady?

Czy Twoja Firma konsekwentnie dąży do samozagłady?

Firmy konsekwentnie dążą do samozagłady! Takie wnioski nasuwają się z obserwacji świata biznesu. Sprawdź, do którego z czterech typów firm na drodze ku upadkowi należy Twoja firma i podejmij odpowiednie działania zawczasu.

Mit o Ikarze wciąż może wiele nas nauczyć.

Obserwacje potwierdzone badaniami ukazały intersujące zjawisko, nazwane Paradoksem Ikara. Opisał je w książce „Paradoks Ikara. Jak wyjątkowe firmy doprowadzają do swojego upadku” Danny Miller. Zidentyfkował cztery typy organizacji na drodze do upadku. Wiele wspaniałych firm,biznesów dynamicznie rozwijających się, osiągajcych skalę przekraczającą często najśmielsze oczekiwania ich twórców, w pewnym momencie wchodzi na ścieżkę wzrostu i sukcesu, która (jeśli przeoczy się pewne symptomy) może okazać się zgubną. Tak jak mityczny Ikar szybując wyżej i wyżej na swoich wspaniałych skrzydłach doświadczył upadku, jako konsekwencji własnego sukcesu, tak i biznes może spotkać podobny los. Powtarzanie działań, które przyniosły spektakularne efekty, choć zmnienia się i rzeczywistość wewnątrz jak i na zewnątrz organziacji, brnięcie w ślepe uliczki „samozachwytu” dla swojej innowacyjności i przodownictwa, oraz typowe, ludzkie błędy mogą zmienć lot ku gwiazdom w pikowanie w dół. Warto o tym pmiętać i wyczulić się na symptomy. Poniżej cztery typy organizacji wyróżnione przez Millera. Do której należy Twoja Firma?

Firmy „konstruktorzy”

1.    Tworzą udane strategie wzrostu w oparciu o kulturę przedsiębiorczości i szybkość działania
2.    Sukces powoduje jeszcze szybszy wzrost
3.    Konieczne jest wdrożenie dywizjonalnej struktury, zwiększenie liczby procedur
4.    Skutkiem jest powolne wymieranie kultury przedsiębiorczości
5.    W firmie wprowadzane są coraz bardziej ambitne, wręcz karykaturalne przerosty biurokracji, prowadzące do….

Firmy „pionierzy”

1.    Są innowatorami. Ich strategia polega na szybkim tworzeniu nowej wiedzy i dlatego najważniejszym jest działa badań i rozwoju.
2.    Niestety kierunki badań stają się coraz bardziej ezoteryczne i wyrafinowane (ale ciekawe dla badaczy!)
3.    Firma przestaje realizować cele swoich klientów stając się swoistym think-tankiem zaspokajającym ambicje pracowników, w efekcie czego…

Firmy „rzemieślnicy”

1.    Budują wzorzec zachowań oparty na wysokiej jakości i dopasowaniu oferty do potrzeb odbiorcy
2.    Z czasem koncentracja na perfekcji powoduje dominację opinii inżynierów i konstruktorów nad opiniami sprzedawców i użytkowników
3.    powstaje takie skomplikowanie oferty, iż przestaje być ona akceptowana przez rynek
4.    Firma produkuje coraz doskonalsze, perfekcyjne produkty
5.    Tylko nie da się ich sprzedać…

Firmy „sprzedawcy”

1.    Zaczynają jako specjaliści marketingowi i sukces sprzyja koncentracji na zwiększaniu udziału w rynku
2.    W miarę rozwoju firmy te wzmacniają swój wzorzec postępowania, ewoluują w stronę dywersyfikacji produktowej i rynkowej
3.    Sprzyja to budowaniu biurokratycznych rutyn, opresyjnych struktur, koncentracji na osiąganiu za wszelką cenę kolejnych przyrostów sprzedaży (w rzeczywistości lub na papierze)…

Czytaj także:

[su_posts template=”templates/teaser-loop.php” posts_per_page=”5″ tax_term=”6,7,8″ tax_operator=”0″ order=”desc” orderby=”rand” ignore_sticky_posts=”yes”][su_posts template=”templates/teaser-loop.php” posts_per_page=”5″ tax_term=”6,7,8″ tax_operator=”0″ order=”desc” ignore_sticky_posts=”yes”][/su_posts]

o autorze

Piotr Mazurowski administrator

Business developer | coach | autor

Comments Are Closed!!!