Aspirujący Lider

Aspirujący LiderProgram stworzony dla osób, które pierwszy raz stają się liderem zespołu, mają krótkie doświadczenie w zarządzaniu/kierowaniu lub przygotowują się do roli lidera/menadżera, także jako przedsiębiorcy, którzy rozwijają firmę zatrudniając pierwszych pracowników.

Szczególnie polecany w przypadku osób, które awansują stając się kierownikami dla dotychczasowych kolegów z zespołu (zmiana pozycji i roli związana z awansem i zniwelowanie konsekwencji i zagrożeń z tym związanych)

Cele programu:

 • lepsze poznanie siebie w nowej, kierowniczej roli,
 • identyfikacja swoich postaw i wartości w celu uświadomienia własnego stylu
 • wytworzenie spójności, jako fundamentu do rozwoju jako skuteczny lider.

Efekty programu:

 • zwiększenie kompetencji kierowniczych,
 • lepsza samoorganizacja oraz umiejętność organizacji pracy zespołu,
 • rozwinięcie umiejętności delegowania i bezkonfliktowego egzekwowania rezultatów
 • usprawnienie przepływu informacji i płynnej realizacji zadań
 • wypracowanie pozytywnych postaw
 • umocnienie wiary w siebie w kierowniczej roli
 • zbudowanie autorytetu (bez konieczności wykorzystywania pozycji czy siły)

Zakres tematyczny:

 • identyfikacja własnych postaw i wartości
 • postawa: granie na lidera
 • co mnie motywuje, a co motywuje innych
 • budowanie postaw u innych
 • skuteczna samoorganizacja i efektywne wykorzystanie czasu
 • planowanie i nadawanie priorytetów
 • narzędzia i kompetencje menadżera/kierownika
 • zarządzanie a przywództwo – określenie ram własnego stylu
 • komunikowanie celów
 • delegowanie i rozliczanie zadań
 • budowa i integracja zespołu
 • radzenie sobie ze stresem
 • asertywność kontra koleżeńskość (co się zmienia, a co może pozostać tak jak było przed awansem – zatrudnieniem pracowników)

Formuła:

Coaching indywidualny lub grupowy, realizowany w  oparciu o model P.I.O.T.R. Interaktywna praca warsztatowa zapewniająca szybkie i trwałe rezultaty oraz efekty określone przed rozpoczęciem programu.